Tes­faye om soci­al­de­mo­kra­tisk slin­ger: “Vi er ikke Scientology”

“Vi er ikke Sci­en­to­lo­gy.” Sådan sag­de udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S), da han tid­li­ge­re på ugen blev spurgt, hvor­for Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Ran­ders Kom­mu­ne har stemt imod at ind­fø­re nyt­te­ak­ti­ve­ring for kom­mu­nens ind­van­dre­re og flygt­nin­ge på kon­tant­hjælp. Et for­slag, som ellers er ens­ly­den­de med rege­rin­gens egen poli­tik på området. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her