Tes­faye om soci­al­de­mo­kra­tisk slin­ger: “Vi er ikke Scientology”

“Vi er ikke Sci­en­to­lo­gy.” Sådan sag­de udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S), da han tid­li­ge­re på ugen blev spurgt, hvor­for Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Ran­ders Kom­mu­ne har stemt imod at ind­fø­re nyt­te­ak­ti­ve­ring for kom­mu­nens ind­van­dre­re og flygt­nin­ge på kon­tant­hjælp. Et for­slag, som ellers er ens­ly­den­de med rege­rin­gens egen poli­tik på området. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.