Tesfaye om socialdemokratisk slinger: “Vi er ikke Scientology”

“Vi er ikke Sci­en­tol­ogy.” Sådan sagde udlændinge- og inte­gra­tions­min­is­ter Mat­tias Tes­faye (S), da han tidligere på ugen blev spurgt, hvor­for Socialdemokrati­et i Ran­ders Kom­mune har stemt imod at ind­føre nyt­teak­tiver­ing for kom­munens ind­van­drere og fly­gt­ninge på kon­tan­thjælp. Et forslag, som ellers er ensly­dende med regerin­gens egen poli­tik på området. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.