The Fri Spark Awards 2023

Hvad vil vi huske fod­boldå­ret 2023 for? Fri Spark giver sine bud med den­ne pris­ud­de­ling, der blandt andet inde­hol­der kate­go­ri­er­ne Årets fyraf­tensprof, Årets fod­bold­spil­ler­bog­klub, Årets fod­bol­d­re­la­te­re­de sul­te­strej­ke samt Årets orlov i elek­tri­ker­fa­get med ind­fly­del­se på det euro­pæ­i­ske grup­pe­spil.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her