THRILLA IN MANILA: Over­ra­skel­ser i det frie filip­pin­ske køkken

I den­ne uge er vi cyk­let hele vej­en til Ama­ger for at prø­ve kræf­ter med restau­rant Thril­la in Manila og deres filip­pin­ske hver­dags­mad. Her fik vi mas­ser af mad til en vir­ke­lig god pris, vi blev over­ra­ske­de over ser­ve­rin­ger­ne, og den ene pige fik sig et blåt mær­ke på ballen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.