THRILLA IN MANILA: Over­ra­skel­ser i det frie filip­pin­ske køkken

I den­ne uge er vi cyk­let hele vej­en til Ama­ger for at prø­ve kræf­ter med restau­rant Thril­la in Manila og deres filip­pin­ske hver­dags­mad. Her fik vi mas­ser af mad til en vir­ke­lig god pris, vi blev over­ra­ske­de over ser­ve­rin­ger­ne, og den ene pige fik sig et blåt mær­ke på ballen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her