Tid­li­ge­re chef i smit­te­o­p­spor­in­gen: Mistæn­ker ille­ga­le øst­ar­bej­de­re for at spre­de minksmitte

(ARKIV) Tomme bure på kombineret minkfarm og pelseri i Ørnhøj, mandag den 7. december 2020. Alle mink i Danmark er blevet aflivet på grund af frygt for smitte med muteret coronavirus under covid-19 pandemien.. Måneders forhandlinger er nu endt med en aftale om kompensation til hele minkerhvervet på op mod 19 milliarder kroner, blev flertal mandag aften enige om. Det skriver Ritzau, tirsdag den 26. januar 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

“Hvad nu, hvis smit­ten bæres af et net af ille­ga­le øst­eu­ro­pæ­i­ske arbej­de­re, der i vid udstræk­ning arbej­der på en hel del dan­ske mink­far­me? Hvad hvis dis­se øst­ar­bej­de­re bor sam­men under tran­ge for­hold og går under rada­ren både skat­te­mæs­sigt, bolig­mæs­sigt og nu også sund­heds­mæs­sigt?”, skrev Magnus Heu­ni­cke i en mail den 22. okto­ber sid­ste år, og opfor­dre­de til at under­sø­ge sagen nær­me­re. Iføl­ge tid­li­ge­re enheds­chef for sta­tens cor­o­na­op­spor­ing Søren Agge­strup er mini­ste­rens mistan­ke ikke over­ra­sken­de nyt. Læn­ge før den 22. okto­ber var det nem­lig en “helt almin­de­lig opfat­tel­se” i smit­te­o­p­spor­in­gen, at både lega­le og ille­ga­le øst­ar­bej­de­re bidrog til at spre­de smitten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.