Tid­li­ge­re chef i smit­te­o­p­spor­in­gen: Mistæn­ker ille­ga­le øst­ar­bej­de­re for at spre­de minksmitte

(ARKIV) Tomme bure på kombineret minkfarm og pelseri i Ørnhøj, mandag den 7. december 2020. Alle mink i Danmark er blevet aflivet på grund af frygt for smitte med muteret coronavirus under covid-19 pandemien.. Måneders forhandlinger er nu endt med en aftale om kompensation til hele minkerhvervet på op mod 19 milliarder kroner, blev flertal mandag aften enige om. Det skriver Ritzau, tirsdag den 26. januar 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

“Hvad nu, hvis smit­ten bæres af et net af ille­ga­le øst­eu­ro­pæ­i­ske arbej­de­re, der i vid udstræk­ning arbej­der på en hel del dan­ske mink­far­me? Hvad hvis dis­se øst­ar­bej­de­re bor sam­men under tran­ge for­hold og går under rada­ren både skat­te­mæs­sigt, bolig­mæs­sigt og nu også sund­heds­mæs­sigt?”, skrev Magnus Heu­ni­cke i en mail den 22. okto­ber sid­ste år, og opfor­dre­de til at under­sø­ge sagen nær­me­re. Iføl­ge tid­li­ge­re enheds­chef for sta­tens cor­o­na­op­spor­ing Søren Agge­strup er mini­ste­rens mistan­ke ikke over­ra­sken­de nyt. Læn­ge før den 22. okto­ber var det nem­lig en “helt almin­de­lig opfat­tel­se” i smit­te­o­p­spor­in­gen, at både lega­le og ille­ga­le øst­ar­bej­de­re bidrog til at spre­de smitten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her