Tidligere chef i smitteopsporingen: Mistænker illegale østarbejdere for at sprede minksmitte

(ARKIV) Tomme bure på kombineret minkfarm og pelseri i Ørnhøj, mandag den 7. december 2020. Alle mink i Danmark er blevet aflivet på grund af frygt for smitte med muteret coronavirus under covid-19 pandemien.. Måneders forhandlinger er nu endt med en aftale om kompensation til hele minkerhvervet på op mod 19 milliarder kroner, blev flertal mandag aften enige om. Det skriver Ritzau, tirsdag den 26. januar 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

“Hvad nu, hvis smit­ten bæres af et net af ille­gale østeu­ropæiske arbe­jdere, der i vid udstrækn­ing arbe­jder på en hel del danske mink­farme? Hvad hvis disse østar­be­jdere bor sam­men under trange forhold og går under radaren både skat­temæs­sigt, bolig­mæs­sigt og nu også sund­hedsmæs­sigt?”, skrev Mag­nus Heunicke i en mail den 22. okto­ber sid­ste år, og opfor­drede til at under­søge sagen nærmere. Ifølge tidligere enhed­schef for statens coro­naop­sporing Søren Aggestrup er min­is­terens mis­tanke ikke over­rask­ende nyt. Længe før den 22. okto­ber var det nem­lig en “helt almin­delig opfat­telse” i smit­teop­sporin­gen, at både legale og ille­gale østar­be­jdere bidrog til at sprede smitten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.