Tid­li­ge­re Dan­ske Bank-top­chef får ude­bli­vel­ses­dom i gigan­tisk søgs­mål efter advokat-brøler

Thomas F. Borgen, afgående direktør i Danske Bank efter pressemøde, hvor Danske Bank har offentliggjort sin egen undersøgelse af hvidvask i Tivoli Kongres Center i København, onsdag den 19. juni 2018. Der er tale om mistænkelige overførelser for milliarder af kroner i banken, som har ledt til mistanke om hvidvaskning.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Dan­ske Banks tid­li­ge­re top­chef Tho­mas Bor­gen er ble­vet dømt i et gigan­tisk søgs­mål på mere end 2,6 mil­li­ar­der kro­ner. Det dre­jer sig om en sag, der er anlagt mod ham per­son­ligt af 74 inter­na­tio­na­le inve­sto­rer i kølvan­det på Dansk Banks hvidvask-sag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her