Tid­li­ge­re pres­se­chef: Nye Bor­ger­li­ge befin­der sig i en puber­tetskri­se og skal træf­fe et grund­læg­gen­de valg

Tirs­dag med­del­te for­mand og stif­ter af Nye Bor­ger­li­ge, Per­nil­le Ver­mund, at hun træ­der af som for­mand, inden året er omme. Nye Bor­ger­li­ges hidtil ene­ste for­mand genop­stil­ler ikke ved næste Fol­ke­tings­valg, og der­for mener hun, at par­ti­et skal væl­ge en ny for­mand alle­re­de i år. Iføl­ge par­tiets tid­li­ge­re pres­se­chef Lars Kaa­ber er Per­nil­le Ver­munds beslut­ning pre­ma­tur og efter­la­der par­ti­et i sin hidtil stør­ste krise. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her