Tid­li­ge­re pres­se­chef: Nye Bor­ger­li­ge befin­der sig i en puber­tetskri­se og skal træf­fe et grund­læg­gen­de valg

Tirs­dag med­del­te for­mand og stif­ter af Nye Bor­ger­li­ge, Per­nil­le Ver­mund, at hun træ­der af som for­mand, inden året er omme. Nye Bor­ger­li­ges hidtil ene­ste for­mand genop­stil­ler ikke ved næste Fol­ke­tings­valg, og der­for mener hun, at par­ti­et skal væl­ge en ny for­mand alle­re­de i år. Iføl­ge par­tiets tid­li­ge­re pres­se­chef Lars Kaa­ber er Per­nil­le Ver­munds beslut­ning pre­ma­tur og efter­la­der par­ti­et i sin hidtil stør­ste krise. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.