Til ver­dens­mester­ska­ber­ne i cykelløb

Aldrig har Dan­mark som nation præ­sen­te­ret et bed­re hold end det, som står klar ved start­stre­gen i Antwer­pen på søn­dag, når ver­dens­mester­ska­ber­ne i lan­de­vejsløb skal afgø­res. Som en under­streg­ning af det­te har jeg til min glæ­de erfa­ret, at fle­re bel­gi­e­re også anser det dan­ske hold for at over­gå deres eget lands­hold, som ellers må betrag­tes som det stærkeste. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.