Tobakslo­b­by i ny char­meof­fen­siv: Invi­te­re­de kri­ti­ske fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re på betalt rej­se til Schweiz

Mens tobak­sin­du­stri­en i sti­gen­de grad pres­ses af de røg­fri poli­ti­ske vin­de på Chri­sti­ans­borg, for­sø­ger tobaks­gi­gan­ten Phi­lip Mor­ris’ dan­ske afde­ling i stor stil at gøre sine hoser grøn­ne hos en ræk­ke fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re, som offent­ligt er gået i ret­te med industrien. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.