Tobakslo­b­by i ny char­meof­fen­siv: Invi­te­re­de kri­ti­ske fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re på betalt rej­se til Schweiz

Mens tobak­sin­du­stri­en i sti­gen­de grad pres­ses af de røg­fri poli­ti­ske vin­de på Chri­sti­ans­borg, for­sø­ger tobaks­gi­gan­ten Phi­lip Mor­ris’ dan­ske afde­ling i stor stil at gøre sine hoser grøn­ne hos en ræk­ke fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re, som offent­ligt er gået i ret­te med industrien. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her