Tobakslo­b­byist kal­der luk­ke­de fester en “uting” – men afhol­der selv “røg­fri ming­le” for VIP-gæster på Folkemødet

Fri­heds­bre­vet er taget på årets Fol­ke­mø­de med ambi­tio­nen om at få en fod inden­for, når eli­ten mødes i diskret afstand til fol­ket. Enten ved selv at kom­me med til bords eller ved at tale med dem, der er med på gæste­li­sten. Den før­ste, vi har talt med, er tobakslo­b­byist for Phi­lip Mor­ris, Chri­stop­her Arzro­u­ni, der tors­dag aften har invi­te­ret en udvalgt ska­re til “røg­fri ming­le” med gra­tis øl og sna­cks – selv­om han egent­lig synes, at den slags luk­ke­de arran­ge­men­ter er en “uting” på Folkemødet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her