Toga Vinstue har kun givet livslang karantæne til folk, der “sladrer” om nazireferencer

Toga Vinstue fotograferet til "Flaskens ånd".

En artikel fra Dag­bladet Poli­tiken om Lib­er­al Alliances par­ti­for­mand Alex Vanop­slagh, der i forbindelse med en joke og sam­men med ven­ner råbte “Sieg Heil” på værtshuset Toga Vin­stue i Køben­havn, har vakt stor opsigt i det danske mediebillede. Det er ikke første gang, at en gæst har fået livs­lang karan­tæne for at fortælle medierne om en fremtræ­dende poli­tik­er, der laver naziref­er­encer. Den første livs­lange karan­tæne blev udst­edt, da en gæst for­t­alte Ekstra Bladet om, at Morten Messer­schmidt i 2007 under­viste gæster i, hvilken arm man heil­er med, og kaldte en anden gæst for en “kor­rupt neger”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.