Topad­vo­kat i opsigtsvæk­ken­de dob­bel­trol­le: “Han kan bli­ve fan­get på mellemhånd”

Den man­ge­åri­ge, drev­ne og højt pro­fi­le­re­de for­svar­sad­vo­kat Lars Kjeld­sen spil­ler en mærk­vær­dig dob­bel­trol­le i to af tidens mest betænd­te poli­ti­ske sager. I sagen om rege­rin­gens ulov­li­ge nedslagt­ning af mink age­rer Kjeld­sen bisid­der for Met­te Fre­de­rik­sen, når Mink­kom­mis­sio­nen gran­sker stats­mi­ni­ste­rens rol­le. Side­lø­ben­de er Lars Kjeld­sen for­sva­rer for den fængs­le­de chef for For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, Lars Find­sen, der er mistænkt for læk af dybt hem­me­li­ge oplysninger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her