Top­spil­ler­ne begyn­der i Hørs­holm-Usse­rød og slut­ter i Saudi-Arabien

Dagens top­spil­le­re blev i 00’erne til­sy­ne­la­den­de avlet i Hørs­holm-Usse­rød. Der­fra var vej­en knap så for­ud­si­ge­lig. Man kun­ne for eksem­pel tage bus­sen til Bal­lerup og via stu­di­er i mikroø­ko­no­mi på Har­vard ende til den igang­væ­ren­de VM-slut­run­de i Austra­li­en og New Zealand. Eller man kun­ne bli­ve vra­get i FC Køben­havn for halvan­det år sene­re at være hoved­per­son i en bud­krig mel­lem Man­che­ster Uni­ted og Paris Saint-Germain. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her