Tour de Fran­ce er hos os, det er under­vejs, og vi er midt i det

Tour de France 2022, 1. etape enkeltstart, Vester Voldgade

Yves Lampa­ert vandt over­ra­sken­de før­ste eta­pe af årets Tour de Fran­ce i Køben­havn. Enkelt­star­ten, som strak­te sig over 13 kilo­me­ter, blev en dra­ma­tisk opvis­ning i disci­pli­nen, som på fransk kal­des Con­tre le mon­tre – Kam­pen mod uret. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.