Tour de Fran­ce er hos os, det er under­vejs, og vi er midt i det

Tour de France 2022, 1. etape enkeltstart, Vester Voldgade

Yves Lampa­ert vandt over­ra­sken­de før­ste eta­pe af årets Tour de Fran­ce i Køben­havn. Enkelt­star­ten, som strak­te sig over 13 kilo­me­ter, blev en dra­ma­tisk opvis­ning i disci­pli­nen, som på fransk kal­des Con­tre le mon­tre – Kam­pen mod uret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her