Trau­me, tragik og My Litt­le Pony

Vi skal run­de østrig­ske Ste­fan Zweigs roman Ver­den af i går (1941), og vi skal for­bi den græ­ske tra­ge­di­e­dig­ter Sofok­les’ totalt uop­s­li­de­li­ge super­klas­si­ker Kong Ødi­pus, der nu er gen­dig­tet af et over­sæt­ter-dream team, nem­lig filo­lo­gen Jør­gen Mejer og dig­te­ren Søren Ulrik Thom­sen, det er også besør­get af Gyl­den­dal. Og så har jeg sim­pelt­hen været nødt til at inklu­de­re en lil­le, let og lys bog, der min­der os om, at livet også kan være her­ligt og vidun­der­ligt, nem­lig Anne Marie Bor­cherts que­er kær­lig­heds­ro­man­ce Lyk­ke­lig med M – den udkom­mer på for­la­get OVBIDAT. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her