Trump og det amerikanske demokrati

I denne uge er det et år siden, at en gruppe tilhæn­gere af USA’s daværende præsi­dent, Don­ald Trump, stormede USA’s lov­givende for­sam­ling i Wash­ing­ton D.C. Stor­men fandt sted i for­læn­gelse af en demon­stra­tion, hvor Trump ifølge sine mod­standere tilskyn­d­ede til angre­bet på Kon­gressen og den vold og død, der ful­gte. Et år senere er det stadig en udbredt opfat­telse blandt Trumps tilhæn­gere, at val­gse­jren blev stjålet fra dem, og der er ingen tegn på, at de sen­este års polaris­er­ing af det amerikanske sam­fund er aftagende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.