Trump-råd­gi­ver: Det Hvi­de Hus min­de­de mig om Kreml

Fio­na Hill blev ver­dens­be­rømt, da hun i 2019 opt­rå­d­te som stjer­ne­vid­ne i rigs­rets­sa­gen mod præ­si­dent Trump. Hill arbej­de­de i to år som Trumps top­rå­d­gi­ver på Rusland, og i et inter­view for­tæl­ler Hill om det kul­tur­chok, hun ople­ve­de i Det Hvi­de Hus … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.