Trump-råd­gi­ver: Det Hvi­de Hus min­de­de mig om Kreml

Fio­na Hill blev ver­dens­be­rømt, da hun i 2019 opt­rå­d­te som stjer­ne­vid­ne i rigs­rets­sa­gen mod præ­si­dent Trump. Hill arbej­de­de i to år som Trumps top­rå­d­gi­ver på Rusland, og i et inter­view for­tæl­ler Hill om det kul­tur­chok, hun ople­ve­de i Det Hvi­de Hus … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her