TV 2 send­te live fra køen til kri­se­cen­ter efter mas­se­sky­de­ri: “Det kan være meget trau­ma­ti­se­ren­de,” adva­rer psykolog

På TV 2 kun­ne man i nyheds­ud­sen­del­sen kl. 12 man­dag den 4. juli se en live-repor­ta­ge fra køen til det nyop­ret­te­de kri­se­cen­ter for ofre for mas­se­sky­de­ri­et i Field’s. Bag repor­te­ren kun­ne man se fle­re per­so­ner stå og ven­te, blandt andet en bør­ne­fa­mi­lie. “De kan ikke for­sva­re sig, de kan ikke gå væk, de ved måske ikke, at de bli­ver foto­gra­fe­ret. Det kan være meget ube­ha­ge­ligt og trau­ma­ti­se­ren­de sene­re hen, at andre ser én i en sår­bar situ­a­tion,” lyder kri­tik­ken fra en akut- og krisepsykolog. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.