TV 2 vil ikke gen­ta­ge sig selv, når det kom­mer til Riis’ doping-for­tid, da der mang­ler “aktu­el krog”

Bjarne Riis vinder 16. etape af Tour de France til Hautacam. Bjarne Riis krydser målstregen med løftede arme.

I dag slut­ter det sid­ste sto­re bjerg-slag i Tour de Fran­ce på Hauta­cam i Pyre­næ­er­ne. Et bjerg, som dan­sker­ne har et for­hold til, for det var her, Bjar­ne Riis slog sin Tour de Fran­ce-sejr fast i et mas­sivt angreb med frå­de om mun­den og fin­ger­kys til Dan­mark. Det bety­der, at når Vin­ge­gaard bej­ler til tit­len – når vi skal helt op den øver­ste hyl­de – er der kun én at sam­men­lig­ne hans stor­hed med, og det er Bjar­ne Riis. En ryt­ter, som var dopet og vandt sin Tour på uær­lig vis. Men det nævn­te TV 2 ikke, efter Vin­ge­gaard hav­de ero­bret den gule trø­je på Col du Gra­non den 13. juli, og de tal­te med Riis om, hvor stort det er at vin­de Tour de France. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her