Tyr­ki­ske medi­er: Vesten bøjer sig for Erdogan

Pekka Haavisto, Minister of Foreign Affairs of Finland, Mevlut Cavusoglu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg, President Recep Tayyip Erdogan of Turkey, President Sauli Niinisto of Finland, and Prime Minister Magdalena Andersson of Sweden and Ann Linde of Minister of Foreign Affairs of Sweden, during a signing ceremony on Tuesday, June 28, 2022, paving the way for Finnish and Swedish NATO membership. Photo via NATO/UPI

I den for­gang­ne uge fandt et histo­risk NATO-top­mø­de sted i Madrid. For 25 år siden, i som­me­ren 1997, hav­de jeg selv for­nø­jel­sen af at dæk­ke et lig­nen­de møde i sam­me by, hvor Dan­mark, under stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen (S), hav­de held til at sik­re en lige­stil­ling mel­lem alle ansø­ger­lan­de, hvor det kom an på, om man leve­de op til opta­gel­ses­kri­te­ri­er­ne – og ikke lan­de­nes geo­gra­fi­ske pla­ce­ring. Det bane­de vej­en for de bal­ti­ske lan­des opta­gel­se i NATO i 2004. Siden har ver­den ændret sig radi­kalt. Årets top­mø­de invol­ve­re­de en intri­ge om Sve­ri­ges og Fin­lands ansøg­ning om med­lem­skab og Tyr­ki­ets tøven med at åbne døren for de to nor­di­ske lan­de. I den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg der­for talt med den tyr­ki­ske for­fat­ter og ana­ly­ti­ker Musta­fa Aky­ol om, hvad der rent fak­tisk sker i Tyr­ki­et, og hvor­dan man skal for­stå præ­si­dent Recep Tayyip Erdo­gans ageren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her