Tyve­ri og svind: Test­kits i “sto­re mæng­der” for­svin­der fra testcentre

Test­kits for­svin­der i så sto­re mæng­der fra fle­re af lan­dets kvik­test­cen­tre, at de ansat­te nu har fået ind­skær­pet, at der frem­over skal hol­des langt bed­re øje med lage­ret. Pro­ble­met med svind er vok­set efter rege­rin­gens nye test­stra­te­gi har sat øget fokus på brug af selv­test. Det for­tæl­ler Copen­ha­gen Medi­cal til Fri­heds­bre­vet, der for nyligt har haft ind­brud i et test­cen­ter på Sjæl­land, hvor “en del” test­kits blev stjå­let. Sagen er nu anmeldt til politiet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.