Tyve­ri og svind: Test­kits i “sto­re mæng­der” for­svin­der fra testcentre

Test­kits for­svin­der i så sto­re mæng­der fra fle­re af lan­dets kvik­test­cen­tre, at de ansat­te nu har fået ind­skær­pet, at der frem­over skal hol­des langt bed­re øje med lage­ret. Pro­ble­met med svind er vok­set efter rege­rin­gens nye test­stra­te­gi har sat øget fokus på brug af selv­test. Det for­tæl­ler Copen­ha­gen Medi­cal til Fri­heds­bre­vet, der for nyligt har haft ind­brud i et test­cen­ter på Sjæl­land, hvor “en del” test­kits blev stjå­let. Sagen er nu anmeldt til politiet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her