Ud af 28.000 smit­te­de på én uge fandt Smit­te­stop-app kun 60 

Fra man­dag den 15. novem­ber til søn­dag den 21. novem­ber var der omkring 28.000 nye regi­stre­re­de smit­te­til­fæl­de i Dan­mark. Ud af dem ved vi, at Smit­te­stop-appen kun fandt 60 smit­te­de per­so­ner. Det viser tal fra Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, som Fri­heds­bre­vet har fået tilsendt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.