Ud af 28.000 smit­te­de på én uge fandt Smit­te­stop-app kun 60 

Fra man­dag den 15. novem­ber til søn­dag den 21. novem­ber var der omkring 28.000 nye regi­stre­re­de smit­te­til­fæl­de i Dan­mark. Ud af dem ved vi, at Smit­te­stop-appen kun fandt 60 smit­te­de per­so­ner. Det viser tal fra Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, som Fri­heds­bre­vet har fået tilsendt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her