Udflyt­nings­plan sen­der gam­le par­ti­fæl­ler i tot­ter­ne på hin­an­den: “Det er hul i hovedet”

Radi­ka­le Ven­stre har belej­ligt glemt, hvad der gror i par­tiets egen bag­ha­ve. Det mener Soci­al­de­mo­kra­tiets kli­ma­ord­fø­rer Ida Auken, der beskyl­der sine gam­le par­ti­kam­me­ra­ter for at være både glem­som­me og opportu­ne i kri­tik­ken af rege­rin­gens udflyt­nings­plan. Hos Radi­ka­le Ven­stre ryster uddan­nel­ses­ord­fø­rer Katri­ne Rob­søe på hove­d­et af sin gam­le par­ti­fæl­les kri­tik. Hun afvi­ser, at det “nogen­sin­de” har været på bor­det, at udflyt­ning skul­le ske via luk­ning af stu­di­e­plad­ser og kal­der rege­rin­gens plan “hul i hovedet”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.