Udflytningsplan sender gamle partifæller i totterne på hinanden: “Det er hul i hovedet”

Radikale Ven­stre har bele­jligt glemt, hvad der gror i par­ti­ets egen baghave. Det men­er Socialdemokrati­ets kli­maord­før­er Ida Auken, der beskylder sine gam­le par­tikam­mer­ater for at være både glem­somme og oppor­tune i kri­tikken af regerin­gens udfly­t­nings­plan. Hos Radikale Ven­stre rys­ter uddan­nelsesor­d­før­er Katrine Rob­søe på hov­edet af sin gam­le par­tifælles kri­tik. Hun afvis­er, at det “nogensinde” har været på bor­det, at udfly­t­ning skulle ske via lukn­ing af studiepladser og kalder regerin­gens plan “hul i hovedet”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.