Ukrainsk socio­log: Mit land lig­ner Rusland mere, end du tror

Da jeg for 30 år siden kort efter Sov­je­tu­ni­o­nens opløs­ning rej­ste rundt i Ukrai­ne, vir­ke­de lan­det rige­re, gla­de­re og fre­de­li­ge­re end Rusland. Og mens der i Moskva i okto­ber 1993 udspil­le­de sig en væb­net magt­kamp mel­lem præ­si­dent Jelt­sin og hans mod­stan­de­re, gik tin­ge­ne ander­le­des civi­li­se­ret til i Ukrai­ne. Som­me­ren 1994 var jeg i Kyiv for at dæk­ke Ukrai­nes før­ste valg siden uaf­hæn­gig­he­den i decem­ber 1991. Den sid­den­de præ­si­dent, Leo­nid Krav­tjuk, tab­te til Leo­nid Kutj­ma og aner­kend­te sit neder­lag, såle­des at Ukrai­ne blev det før­ste land i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen, hvor der ske­te et fre­de­ligt magtskifte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her