Ukrainsk sociolog: Mit land ligner Rusland mere, end du tror

Da jeg for 30 år siden kort efter Sov­je­tu­nio­nens opløs­ning rejste rundt i Ukraine, virkede lan­det rigere, gladere og fre­deligere end Rus­land. Og mens der i Mosk­va i okto­ber 1993 udspillede sig en væb­net magtkamp mellem præsi­dent Jeltsin og hans mod­standere, gik tin­gene anderledes civilis­eret til i Ukraine. Som­meren 1994 var jeg i Kyiv for at dække Ukraines første valg siden uafhængighe­den i decem­ber 1991. Den sid­dende præsi­dent, Leonid Kravtjuk, tabte til Leonid Kutj­ma og anerk­endte sit ned­er­lag, således at Ukraine blev det første land i det tidligere Sov­je­tu­nio­nen, hvor der skete et fre­deligt magtskifte. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.