Ulven vog­ter i Copen­ha­gen Medi­cal: Tid­li­ge­re ansat­te for­tæl­ler om HR-direk­tørs græn­se­over­skri­den­de og seksu­a­li­se­re­de adfærd

En ræk­ke tid­li­ge­re ansat­te i mil­li­ard­virk­som­he­den Copen­ha­gen Medi­cal kom­mer nu med opsigtsvæk­ken­de beret­nin­ger om virk­som­he­dens HR-direk­tør, Ron­nie Ander­sen. På papi­ret var HR-direk­tø­ren ham, der skul­le være kvin­der­nes for­tro­li­ge i sager om græn­se­over­skri­den­de og chi­ka­nøs adfærd, men iføl­ge i alt fire tid­li­ge­re ansat­te blev han det stik mod­sat­te. Gen­nem et halvt år har Fri­heds­bre­vet været i kon­takt med kvin­der­ne, som for­tæl­ler om græn­se­over­skri­den­de og seksu­a­li­se­re­de udsagn og hand­lin­ger fra HR-direk­tø­ren i Copen­ha­gen Medi­cal – virk­som­he­den som tjen­te styr­ten­de på cor­ona­kri­sen i offent­li­ge test-ordrer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her