Und­skyld dom­mer, men til­lad mig at for­kla­re tin­ge­nes ret­te sammenhænge

Lige siden Emil Berg­gre­en etab­le­re­de en læse­klub med hold­kam­me­ra­ter i 1. divi­sions­klub­ben Søn­derjy­skE, har han uden at bestræ­be sig til­lagt sig tale­må­der, der er hen­tet hos Dosto­jevski­js roman­fi­gu­rer. ”Nor­malt gør jeg mig ikke i intri­ger, men…” kan 29-åri­ge Berg­gre­en i dag fin­de på at sige – akku­rat som hoved­per­so­nen i Dob­belt­gæn­ge­ren. Fri Spark har talt med den tid­li­ge­re udland­spro­fes­sio­nel­le angri­ber om at mødes med sine hold­kam­me­ra­ter i lit­te­ra­tu­ren og om, hvad han har lært af det – både som men­ne­ske og fodboldspiller. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her