USA’s poli­ti­ske ur er begyndt at tik­ke i Ukraine

Hvad gør Joe Biden, når vi når frem til efter­å­ret? Det er et åbent spørgs­mål, som sand­syn­lig­vis vil bli­ve påvir­ket af, hvor­dan det poli­ti­ske ur begyn­der at tik­ke i USA. Dét og en sta­tus­rap­port på rus­sisk øko­no­mi er tema­et for den­ne uges Fri Tænkning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her