Værdikampen begynder i vuggestuen

Vi beg­y­n­der i det skøn­lit­terære hjørne. For godt 400 år siden udkom den første mod­erne roman – Miguel Cer­vantes’ geniale Don Quixote. Den han­dler om en frus­tr­eret mand fra den spanske lavadel, der find­er sin tilværelse meningsløs og monot­on. I sine bestræ­belser på at und­slippe virke­lighe­den sluger han alt om rid­dere og deres spæn­dende liv, som han kan få fin­gre i. Man­den læs­er så meget, at han til sidst ikke læn­gere kan skelne mellem virke­lighed og fik­tion. Han antager det potent klin­gende navn Don Quixote og bliv­er i sin fan­tasi til en respek­tindgy­dende og han­dlekraftig ridder. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.