Vær­s­go, nu skal du omskri­ve histo­ri­en om din karriere

Der fin­des come­ba­ck efter ska­der og form­ned­gan­ge. Og så fin­des der come­ba­ck, efter at dine per­son­li­ge fejl har kostet din klub et efter­trag­tet tro­fæ, og du efter fem år uden kam­pe på næv­ne­vær­digt niveau plud­se­lig skal være med til at sik­re din klub dens før­ste titel i umin­de­li­ge tider. Newcast­les mål­mand Loris Kari­us har det pres på sine skul­dre, når han (hvis han som for­ven­tet bli­ver udta­get) løber ind på Wem­bley i søn­da­gens Cara­bao Cup-finale. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her