Valg­kam­pen run­der et skar­pt hjør­ne: Med to uger til val­get har par­ti­er­ne brugt fle­re pen­ge på soci­a­le medi­er end ved for­ri­ge valg

Formand for Venstre Jakob Ellemann–Jensen, formand for De Konservative Søren Pape Poulsen, formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund og formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh holder pressemøde om fælles initiativer i forhold til "danskernes frie valg" i Fællessalen på Christiansborg i København, tirsdag den 11. oktober 2022.

Med hele to uger til valg­da­gen har par­ti­er­ne alle­re­de brugt fle­re pen­ge på annon­cer på soci­a­le medi­er, end de brug­te under hele sid­ste fol­ke­tings­valg i 2019. Det viser Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af data fra tech-gigan­ten Meta, der blandt andet står bag Face­book. Fra den 1. april 2019 og frem til valg­da­gen den 5. juni 2019 brug­te par­ti­er­ne cir­ka 3,1 mil­li­o­ner kro­ner i alt på at annon­ce­re på Face­book og Ins­ta­gram. Men alle­re­de nu er det beløb over­skre­det. Par­ti­er­ne har siden den 15. august sat annon­cer i gang på dis­se plat­for­me for cir­ka 3,3 mil­li­o­ner kro­ner. At niveau­et for 2019 alle­re­de er nået skyl­des pri­mært Libe­ral Alli­an­ce. Ved sid­ste fol­ke­tings­valg brug­te det bor­ger­li­ge par­ti omkring 160.000 kro­ner på Face­book-annon­cer, men ved det­te valg har par­ti­et alle­re­de sat annon­cer i søen for cir­ka 1,4 mil­li­o­ner kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her