Var­me drik­ke i en kold tid

Det er unæg­te­lig ble­vet køli­ge­re, så på trods af glo­bal opvarm­ning skal vi sta­dig fin­de hue og hand­sker frem for ikke at kom­me til at fryse. Det­te mete­o­r­o­lo­gi­ske fæno­men ind­by­der til mad med pon­dus og tun­ge hånd­tryk. Mad der giver en kram­mer. Noget der ikke kun var­mer krop­pen, men også sjælen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.