Vej­en til demo­kra­ti er en maraton

Reli­gi­øs fana­tis­me er den stør­ste trus­sel mod ver­den, mener Wole Soyinka, Afri­kas før­ste vin­der af Nobel­pri­sen i litteratur … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.