Vej­en til hel­ve­de er belagt med gruppekonflikt

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Jens Heycke, for­fat­ter til en ny bog med tit­len Out of the Mel­ting Pot, Into the Fire: Mul­ti­cul­tu­ra­lism in the World’s Past and America’s Futu­re. Vi tal­te om mul­ti­kul­tu­ra­lis­me som sam­funds­mo­del i et histo­risk per­spek­tiv, og hvor­for Heycke mener, at det er en far­lig vej at slå ind på for ethvert samfund. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her