Vel­kom­men i Chesterfield-sofaen

Hører du til blandt dem, som (sta­dig) synes, at dansk lit­te­ra­tur er en nav­le­be­sku­en­de omgang kræn­kel­ser og kage­bag­ning, så kan du godt begyn­de at glæ­de dig. Heck! skænk dig selv en whi­sky og tænd for ciga­ren, for i dag skal vi stif­te bekendt­skab med to nye bøger fra den sto­re, vide verden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her