Vel­kom­men til Orbánland

Ungarn er et land, der stik­ker ud i dagens Euro­pa. For at bli­ve klo­ge­re på, hvad der sker i Ungarn og for at for­stå fæno­me­net Vik­tor Orbán, har jeg til den­ne uges Fri Tænk­ning talt med Las­se Skytt, der er jour­na­list og for­fat­ter til en ny bog om Ungarn. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her