Vel­kom­men til Orbánland

Ungarn er et land, der stik­ker ud i dagens Euro­pa. For at bli­ve klo­ge­re på, hvad der sker i Ungarn og for at for­stå fæno­me­net Vik­tor Orbán, har jeg til den­ne uges Fri Tænk­ning talt med Las­se Skytt, der er jour­na­list og for­fat­ter til en ny bog om Ungarn. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.