Ven­stre kri­ti­se­rer rege­rin­gen for nøl, men vil ikke selv sva­re klart ja eller nej til VM i Qatar

Jan E. Jørgensen (V), da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er kaldt i samråd om regeringens holdning til at sende politiske repræsentanter til VM i Qatar, på Christiansborg i København torsdag den 29. september 2022. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Ven­stres kul­tu­r­ord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen mener, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et skyl­der dan­sker­ne klart svar på, hvor­dan man fra offi­ci­el hånd vil hånd­te­re her­rer­nes fod­bold-VM i Qatar. Men spør­ger man Jan E. Jør­gen­sen selv, om han og Ven­stre har en fær­dig plan klar, skul­le par­ti­et vin­de rege­rings­mag­ten ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg, er sva­ret nej. Det afhæn­ger af, hvor meget “bal­la­de” det kan “lade sig gøre” at møn­stre ved poli­tisk del­ta­gel­se. Hvor­dan det skal ske, har Jan E. Jør­gen­sen og Ven­stre ikke beslut­tet endnu. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her