Ven­stre kri­ti­se­rer rege­rin­gen for nøl, men vil ikke selv sva­re klart ja eller nej til VM i Qatar

Jan E. Jørgensen (V), da kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er kaldt i samråd om regeringens holdning til at sende politiske repræsentanter til VM i Qatar, på Christiansborg i København torsdag den 29. september 2022. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Ven­stres kul­tu­r­ord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen mener, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et skyl­der dan­sker­ne klart svar på, hvor­dan man fra offi­ci­el hånd vil hånd­te­re her­rer­nes fod­bold-VM i Qatar. Men spør­ger man Jan E. Jør­gen­sen selv, om han og Ven­stre har en fær­dig plan klar, skul­le par­ti­et vin­de rege­rings­mag­ten ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg, er sva­ret nej. Det afhæn­ger af, hvor meget “bal­la­de” det kan “lade sig gøre” at møn­stre ved poli­tisk del­ta­gel­se. Hvor­dan det skal ske, har Jan E. Jør­gen­sen og Ven­stre ikke beslut­tet endnu. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.