Ven­stre vil­le have kri­mi­nel­le udlæn­din­ge ud af Kær­s­ho­ved­gård, men det har den nye rege­ring drop­pet – ord­fø­rer afvi­ser løftebrud

Udrejsecenter Kærshovedgård nær Bording i Midtjylland, torsdag den 20. januar 2022. Kriminalforsorgen driver udrejsecentret for afviste asylansøgere.De afviste asylansøgere er enten udvist ved dom, eller de befinder sig i Danmark på tålt ophold.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

I løbet af den sene­ste valg­pe­ri­o­de har Ven­stre, anført af udlæn­din­ge­ord­fø­rer Mads Fug­le­de, gen­tag­ne gan­ge kri­ti­se­ret den tid­li­ge­re S‑regering for ikke at hand­le på pro­ble­mer­ne med kri­mi­na­li­tet og utryg­ge nabo­er omkring udrej­se­cen­tret Kær­s­ho­ved­gård. Selv gik Ven­stre til valg på at lave et nyt udrej­se­cen­ter og iso­le­re de mest kri­mi­nel­le fra Kær­s­ho­ved­gård på en øde ø. Pla­ner­ne om et helt nyt cen­ter er skudt til hjør­ne i det nye rege­rings­grund­lag, og de mest kri­mi­nel­le får lov at bli­ve på Kær­s­ho­ved­gård. Alli­ge­vel er der ikke tale om løf­te­brud, fast­hol­der Ven­stres Mads Fug­le­de i dag. Den nye plan løser nem­lig sam­me pro­blem – bare på en anden måde, siger han. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her