Ven­stre vil­le have kri­mi­nel­le udlæn­din­ge ud af Kær­s­ho­ved­gård, men det har den nye rege­ring drop­pet – ord­fø­rer afvi­ser løftebrud

Udrejsecenter Kærshovedgård nær Bording i Midtjylland, torsdag den 20. januar 2022. Kriminalforsorgen driver udrejsecentret for afviste asylansøgere.De afviste asylansøgere er enten udvist ved dom, eller de befinder sig i Danmark på tålt ophold.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

I løbet af den sene­ste valg­pe­ri­o­de har Ven­stre, anført af udlæn­din­ge­ord­fø­rer Mads Fug­le­de, gen­tag­ne gan­ge kri­ti­se­ret den tid­li­ge­re S‑regering for ikke at hand­le på pro­ble­mer­ne med kri­mi­na­li­tet og utryg­ge nabo­er omkring udrej­se­cen­tret Kær­s­ho­ved­gård. Selv gik Ven­stre til valg på at lave et nyt udrej­se­cen­ter og iso­le­re de mest kri­mi­nel­le fra Kær­s­ho­ved­gård på en øde ø. Pla­ner­ne om et helt nyt cen­ter er skudt til hjør­ne i det nye rege­rings­grund­lag, og de mest kri­mi­nel­le får lov at bli­ve på Kær­s­ho­ved­gård. Alli­ge­vel er der ikke tale om løf­te­brud, fast­hol­der Ven­stres Mads Fug­le­de i dag. Den nye plan løser nem­lig sam­me pro­blem – bare på en anden måde, siger han. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.