Ver­den set fra svam­pe­nes synsvinkel

Illustration: Malthe Emil Kibsgaard

I en sam­ta­le i den engel­ske Vin­ta­ge Books podcast mel­lem for­fat­te­ren Edward St. Aubyn og bio­lo­gen Mer­lin Shel­dra­ke dis­ku­te­res den vid­træk­ken­de sym­bio­se mel­lem alting i den natur­li­ge ver­den såvel som for­bin­del­sen mel­lem lit­te­ra­tur og naturvidenskab … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.