Ver­den set fra svam­pe­nes synsvinkel

Illustration: Malthe Emil Kibsgaard

I en sam­ta­le i den engel­ske Vin­ta­ge Books podcast mel­lem for­fat­te­ren Edward St. Aubyn og bio­lo­gen Mer­lin Shel­dra­ke dis­ku­te­res den vid­træk­ken­de sym­bio­se mel­lem alting i den natur­li­ge ver­den såvel som for­bin­del­sen mel­lem lit­te­ra­tur og naturvidenskab … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her