Verdens smukkeste dreng

Bjorn Andresen Film: Death In Venice (1972) Director: Luchino Visconti 01 March 1971 Date: 01 March 1971

Fil­men rum­mer imponerende meget, inklu­siv et spor om opklarin­gen af hov­ed­per­so­n­en Bjørn Andrésens mors forsvin­den og død. Alligev­el er den sam­men­hæn­gende. Først og fremmest vis­er den, hvor­dan den skøn­hed og karis­ma, Andrésen er bebyrdet med, er så fængslende og ind­ta­gende, at den under­trykker indi­videt, der bær­er den. Særligt efter at Vis­con­ti pro­mover­er Andrésen som ’ver­dens smukkeste dreng’, bliv­er han deter­mineret af sin skøn­hed og hele tiden reduc­eret til den, idet den trum­fer og over­stråler de andre betyd­ninger i ham, hans øvrige karak­tertræk, his­to­ri­er og de store traumer, han bær­er på. Han synes ikke at være sin egen skøn­hed, som nærmere synes at løs­rive sig fra og under­trykke hans personlighed. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.