Vesten er svæk­ket i den glo­ba­le værdikamp

Debat­ten om kor­a­naf­bræn­din­ger raser i som­mer­var­men. Er Dan­mark på vej mod en ny Muham­med­kri­se? Skal vi have genind­ført blas­fe­mi­pa­ra­graf­fen? Går Lars Løk­ke Ras­mus­sen som uden­rigs­mi­ni­ster for langt, når han på Dan­marks veg­ne for­døm­mer afbrændingerne? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her