Vi lever sta­dig med kon­se­kven­ser­ne af den rus­si­ske bor­ger­krig, selv­om den fandt sted for over 100 år siden

Da jeg for nog­le uger siden tal­te med den bri­ti­ske histo­ri­ker og for­fat­ter, Anto­ny Bee­vor, sad jeg bag­ef­ter til­ba­ge med en dår­lig smag i mun­den. Jeg var sur på mig selv, for­di jeg hav­de brugt så meget af den afsat­te tid til at tale om kri­gen i Ukrai­ne og ikke om Bee­vors nye bog Rusland – Revo­lu­tion og Bor­ger­krig 1917–1921. Det end­te fak­tisk med, at jeg hav­de spørgs­mål på blok­ken om histo­ri­en, som jeg ikke nåe­de at stil­le, for­di tiden var omme. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.