Vi lever sta­dig med kon­se­kven­ser­ne af den rus­si­ske bor­ger­krig, selv­om den fandt sted for over 100 år siden

Da jeg for nog­le uger siden tal­te med den bri­ti­ske histo­ri­ker og for­fat­ter, Anto­ny Bee­vor, sad jeg bag­ef­ter til­ba­ge med en dår­lig smag i mun­den. Jeg var sur på mig selv, for­di jeg hav­de brugt så meget af den afsat­te tid til at tale om kri­gen i Ukrai­ne og ikke om Bee­vors nye bog Rusland – Revo­lu­tion og Bor­ger­krig 1917–1921. Det end­te fak­tisk med, at jeg hav­de spørgs­mål på blok­ken om histo­ri­en, som jeg ikke nåe­de at stil­le, for­di tiden var omme. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her