Vil Bidens lang­sig­te­de poli­tik gøre Trump til sejrherre?

Spørgs­må­let om, hvor­vidt væl­ger­ne har det bed­re nu end for fire år siden, ser ud til at være for­ank­ret i øko­no­mi­ske over­vej­el­ser. Det kan bli­ve et pro­blem for Biden, som ind­til vide­re har haft svært ved at sæl­ge sin øko­no­mi­ske poli­tik og resul­ta­ter. Men der er et glimt af håb for ham: Man­ge væl­ge­re synes godt om hans øko­no­mi­ske poli­tik og ide­er. De hører bare ikke nok om det. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her