Vil Rusland eksi­ste­re ind­til 2033?

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på Vestens Ruslands-syn­drom: en evig længsel efter et kol­laps, som trods gen­tag­ne for­ud­si­gel­ser sjæl­dent fin­der sted, og som iføl­ge en iagt­ta­ger måske er næret af vores kol­lek­ti­ve ube­vid­ste og ikke af virkeligheden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her