Vil ter­ror-leders død puste nyt liv i al-Qaeda?

Tid­ligt om mor­ge­nen den 31. juli lik­vi­de­re­de ame­ri­kan­ske styr­ker lede­ren af al-Qae­da, Ayman al-Zawa­hi­ri, mens han stod på en bal­kon i et hus i vel­ha­ver­kvar­te­ret Sher­pur i Kabul. I den­ne uges Fri Jihad ser jeg nær­me­re på, hvor­dan Zawa­hi­ris død er ble­vet mod­ta­get i jiha­di­sti­ske kred­se. Der­u­d­over ser jeg på, hvil­ken funk­tion ter­r­or­le­de­re har for en ter­r­or­grup­pes med­lem­mer – sær­ligt vest­li­ge fremmedkrigere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her