Vil ter­ror-leders død puste nyt liv i al-Qaeda?

Tid­ligt om mor­ge­nen den 31. juli lik­vi­de­re­de ame­ri­kan­ske styr­ker lede­ren af al-Qae­da, Ayman al-Zawa­hi­ri, mens han stod på en bal­kon i et hus i vel­ha­ver­kvar­te­ret Sher­pur i Kabul. I den­ne uges Fri Jihad ser jeg nær­me­re på, hvor­dan Zawa­hi­ris død er ble­vet mod­ta­get i jiha­di­sti­ske kred­se. Der­u­d­over ser jeg på, hvil­ken funk­tion ter­r­or­le­de­re har for en ter­r­or­grup­pes med­lem­mer – sær­ligt vest­li­ge fremmedkrigere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.