Vin­cent Hen­dri­cks kæm­per mod mis­in­for­ma­tion, men tur­ne­rer selv med falsk histo­rie om sin studietid

Når stjer­ne­fi­lo­sof­fen Vin­cent Hen­dri­cks tur­ne­rer med sin dan­nel­ses­for­tæl­ling i medi­er­ne, hand­ler den om en ung mand med mod på livet, der i 1988 som 18-årig tager til New York og læser filo­so­fi på Colum­bia Uni­ver­si­ty, men i ste­det ender med at læg­ge sine kræf­ter i at feste med foto­mo­del­ler og gå i catsu­its. Histo­ri­en kan læses i inter­view efter inter­view – i alt fra Djøf­bla­det til Femi­na. Fri­heds­bre­vet har sat sig for at skrue tiden til­ba­ge og tryk­te­ste den fest­li­ge og livs­be­kræf­ten­de histo­rie, og the mil­li­on dol­lar question er: Har Vin­cent Hen­dri­cks egent­lig nogen­sin­de læst filo­so­fi på Colum­bia University? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.