Vin­du­es­pud­se­ren fra Vestegnen

Ivan Niel­sen var VVS’er, både før og efter han top­pe­de som fod­bold­spil­ler. Men det var i som bekendt i 1980’erne, hvor pen­ge­ne i pro­fes­sio­nel fod­bold var knapt så sto­re. På sam­me tid huse­re­de en vis Fri­edl Ovesen i den dan­ske 1. divi­sion, blandt andet i Kastrup Bold­klub, og da han var både lynen­de hur­tig og brand­mand, rak­te for­mid­dags­bla­de­nes fan­ta­si ofte blot til at kal­de ham ”Dan­marks hur­tig­ste brand­mand”. I 1990’erne duk­ke­de Hen­rik “Tøm­rer” Peder­sen så op, selv­om han vist nok kun var fejed­reng og ikke tøm­rer, men siden har man skul­let kig­ge langt efter dan­ske fod­bold­spil­le­re, der er blev for­bun­det med deres civi­le erhverv. Lige ind­til nu, hvor Fri Spark kan præ­sen­te­re Vin­du­es­pud­se­ren fra Ves­teg­nen. Men over­skrif­ten siger kun noget om den ene side af histo­ri­en om Super­liga­ens nye stjer­neskud: At Sil­ke­borg IF’s Ton­ni Adam­sen ikke har taget den lige vej til fod­bold på høje­ste plan. Den anden side tager udgangs­punkt i et af dansk fod­bolds mest løf­te­ri­ge kuld. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her