VINELLO: Ita­li­ensk delemad dyp­pet i jor­dens saltkar

I den­ne uge skal du med til den hem­me­li­ge ende af Ryes­ga­de. Her gem­mer sig en lil­le ita­li­e­ner, der score­de top­po­int for smil og per­son­lig­hed, men hvor saltbøs­sen var ble­vet rystet lidt for man­ge gan­ge over de ellers flot­te retter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.