Vin­ter­u­fo vimrer

Pyyyyh, kære læser og lyt­ter af Fri­heds­bre­vet: Det var san­de­lig godt, jeg læste Jokum Roh­des psy­ke­de­li­ske sci­fi-noir roman Vin­ter­u­fo (For­la­get Bangs­bo­ha­ve) fær­dig, mens det var 25 gra­der varmt, og sve­den løb ned ad mig. Strengt taget bur­de jeg også have druk­ket en fla­ske cog­nac og taget lidt kokain for at kom­me i den helt rig­ti­ge stemning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her