Vir­ke­ligt vir­ke­lig og god litteratur

I dag skal vi besø­ge nog­le eksemp­ler på det, jeg per­son­ligt vil­le kal­de for vir­ke­ligt god lit­te­ra­tur. Julen er et orgie i kitsch og dår­lig smag, så lad os hol­de fanen højt og gå i den mod­sat­te ret­ning. Vi skal run­de tjek­kisk-polsk-sven­ske Andrzej Tichys vil­de roman Elen­dig­he­den (For­la­get Basi­lisk), dan­ske Sabitha Söder­holms uhy­re fine tekst om sorg, Månens urt (Ovbi­dat), og ungar­ske Ago­ta Kri­stofs tekst om at være emi­grant og for­fat­ter, Anal­fa­be­ten (For­la­get Gut­kind); og så skal jeg syn­ge For­la­get Vir­ke­ligs pris. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her