Vir­ke­ligt vir­ke­lig og god litteratur

I dag skal vi besø­ge nog­le eksemp­ler på det, jeg per­son­ligt vil­le kal­de for vir­ke­ligt god lit­te­ra­tur. Julen er et orgie i kitsch og dår­lig smag, så lad os hol­de fanen højt og gå i den mod­sat­te ret­ning. Vi skal run­de tjek­kisk-polsk-sven­ske Andrzej Tichys vil­de roman Elen­dig­he­den (For­la­get Basi­lisk), dan­ske Sabitha Söder­holms uhy­re fine tekst om sorg, Månens urt (Ovbi­dat), og ungar­ske Ago­ta Kri­stofs tekst om at være emi­grant og for­fat­ter, Anal­fa­be­ten (For­la­get Gut­kind); og så skal jeg syn­ge For­la­get Vir­ke­ligs pris. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.