VM-fod­bol­dens vug­ge står i Paris

Vel­kom­men til dit ugent­li­ge nyheds­brev om fod­bold. I dag skal vi til Paris – og der­fra vide­re ud i ver­den. Den fran­ske hoved­stad plus for­stæ­der er den metro­pol, der har fostret flest VM-slut­run­de­spil­le­re i nye­re tid. De fle­ste af dem optræ­der på det fran­ske lands­hold, men Byer­nes By har også leve­ret lands­holds­spil­le­re til en lang ræk­ke andre natio­ner – her­un­der import­pa­ra­te Qatar. Vi har til slut loka­li­se­ret en dansk VM-vug­ge – der på alle måder gyn­ger et pænt styk­ke fra den fran­ske dit­to. God fodboldlørdag! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.