VM-fod­bol­dens vug­ge står i Paris

Vel­kom­men til dit ugent­li­ge nyheds­brev om fod­bold. I dag skal vi til Paris – og der­fra vide­re ud i ver­den. Den fran­ske hoved­stad plus for­stæ­der er den metro­pol, der har fostret flest VM-slut­run­de­spil­le­re i nye­re tid. De fle­ste af dem optræ­der på det fran­ske lands­hold, men Byer­nes By har også leve­ret lands­holds­spil­le­re til en lang ræk­ke andre natio­ner – her­un­der import­pa­ra­te Qatar. Vi har til slut loka­li­se­ret en dansk VM-vug­ge – der på alle måder gyn­ger et pænt styk­ke fra den fran­ske dit­to. God fodboldlørdag! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her