Wammens ubrugelige milliardfond fortsætter

Det gik ikke stille af sig, da finans­min­is­ter Nico­lai Wammen (S) sid­ste som­mer præsen­terede Dan­marks Geno­pret­nings­fond, der med et bud­get på 10 mil­liarder kro­ner skulle sørge for, at sam­funds­bærende virk­somhed­er kunne holde skindet på næsen under coro­n­akrisen. Ni måned­er senere er der kun dum­pet tre ansøgninger ind til fonden, der ikke har kastet penge efter en eneste virk­somhed på trods af, at regerin­gen estimerede, at 2–300 virk­somhed­er skulle leve op til kravene for invester­ing. Alligev­el er der lagt op til, at fonden, der tæller en stjerne­spækket bestyrelse, skal fort­sætte. Fondens lev­etid er foreløbigt sat til juni 2023 og invester­ingspe­ri­o­den, der skulle udløbe ulti­mo sep­tem­ber er netop søgt forlænget. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.